INDEX -> Numizmatyka -> Europa - waluta Euro -> Euro - monety okolicznościowe 2 euro


2004 rok
pozycji w kategorii: 6
W 2004 roku 6 państw wyemitowało 6 monet:
Finlandia, Grecja, Luksemburg, San Marino, Watykan, Włochy

2005 rok
pozycji w kategorii: 7
W 2005 roku 8 państw wyemitowało 8 monet:
Austria, Belgia, Finlandia, Hiszpania, Luksemburg, San Marino, Watykan, Włochy

2006 rok
pozycji w kategorii: 10
W 2006 roku 7 państw wyemitowało 7 rodzajów monet. Niemcy swoją monetę wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Belgia, Finlandia, Luksemburg, Niemcy, San Marino, Watykan, Włochy

2007 rok
pozycji w kategorii: 10
W 2007 roku, poza wspólną wielopaństwową emisją z okazji 50. rocznica podpisania traktatu rzymskiego, 7 państw wyemitowało swoje indywidualne monety 2 Euro. Niemcy swoją monetę wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Finlandia, Luksemburg, Monaco, Niemcy, San Marino, Portugalia, Watykan,

2007 rok - I emisja wspólna
pozycji w kategorii: 16
50. rocznica podpisania traktatu rzymskiego - marzec 2007 rok
Pierwsza wspólna emisja 13 krajów strefy euro: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy (5 mennic), Portugalia, Słowenia, Włochy - marzec 2007

Moneta przedstawia traktat podpisany przez sześć krajów założycielskich. Tło przypomina bruk na Piazza del Campidoglio w Rzymie, zaprojektowany przez Michała Anioła. Na tym placu 25 marca 1957 podpisano traktat. Powyżej widnieją napisy „50 LAT TRAKTATU RZYMSKIEGO” i „EUROPA” oraz nazwa kraju emisji w języku urzędowym tego kraju lub po łacinie. Choć więc napisy na monetach poszczególnych krajów są różne, wzór pozostaje ten sam. Traktat rzymski ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a jego ostatecznym efektem było powstanie wspólnej waluty w roku 1999 oraz wprowadzenie banknotów i monet euro w roku 2002. Obchody rocznicy podpisania traktatu odbyły się 25 marca 2007. Kraje strefy euro upamiętniły ten dzień wspólną emisją monety okolicznościowej. Wzór monety został wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez europejskie mennice.

2008 rok
pozycji w kategorii: 11
W 2008 roku 10 państw wyemitowało monety 2 euro. Niemcy swoją monetę wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Belgia, Finlandia, Francja, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowenia, Watykan, Włochy

2009 rok
pozycji w kategorii: 9
W 2009 roku 9 państw wyemitowało monety 2 euro. Niemcy swoją monetę wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Belgia, Finlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Watykan, Włochy

2009 rok - II wspólna emisja
pozycji w kategorii: 20
10-lecie unii gospodarczej i walutowej (EMU) - styczeń 2009 rok
Druga wspólna emisja 16 krajów strefy euro: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy (5 mennic), Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy - styczeń 2009
Moneta przedstawia schematyczną figurkę ludzką przechodzącą w symbol €. Jest to wyobrażenie wspólnej waluty, a szerzej – unii gospodarczej i walutowej jako ostatniego etapu w długiej historii integracji handlu i gospodarki w Europie. Monetę emitują wszystkie kraje strefy euro. Oprócz powyższego motywu znajduje się na niej nazwa kraju emisji (nieukazana na ilustracji) oraz napis „EMU 1999–2009” w języku (językach) danego kraju. Wzór monety wybrali spośród pięciu propozycji mieszkańcy Unii Europejskiej w głosowaniu internetowym. Autorem projektu jest George Stamatopoulos, rzeźbiarz z departamentu emisyjnego banku centralnego Grecji.

2010 rok
pozycji w kategorii: 15
W 2010 roku poza wspólną wielopaństwową emisją z okazji 10-lecia unii gospodarczej i walutowej (EMU), 12 państw wyemitowało indywidualne monety 2 euro. Niemcy swoją monetę wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowenia, Watykan, Włochy

2011 rok
pozycji w kategorii: 17
W 2011 roku 16 państw wyemitowało własne monety 2 euro. Niemcy swoją monetę wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Monaco, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy

2012 rok
pozycji w kategorii: 14
W 2012 roku, poza wspólną, wielopaństwową emisją z okazji 10-lecia banknotów i monet euro, 11 państw wyemitowało 12 wzorów indywidualnych monet 2 euro. Niemcy swoją monetę wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Luksemburg 2 rodzaje, Malta, Monaco, Niemcy, Portugalia, Watykan, Włochy

2012 rok - III wspólna emisja
pozycji w kategorii: 21
Dziesiąta rocznica wprowadzenia banknotów i monet euro - styczeń 2012 rok
Trzecia wspólna emisja 17 krajów strefy euro: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy (5 mennic), Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy - styczeń 2012
Projekt autorstwa Helmuta Andexlingera z mennicy austriackiej wybrali obywatele i mieszkańcy strefy euro w konkursie na wspólną monetę okolicznościową na rok 2012. Wewnętrzna część monety przedstawia kulę ziemską w postaci symbolu euro, na znak, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat euro stało się ważną walutą światową. Wokół globu umieszczono elementy ilustrujące różne aspekty roli tej waluty: rodzina uosabia ogół społeczeństwa, budynek Eurotower – świat finansów, statek – wymianę handlową, fabryka – przemysł, a dwie turbiny wiatrowe – energetykę oraz badania i rozwój. Między statkiem a Eurotower widać, gdy przyjrzy się bardzo uważnie, inicjały projektanta „A.H.”. Przy górnym brzegu części wewnętrznej znajduje się nazwa kraju emisji, a przy dolnym – oznaczenie lat „2002–2012”. Monetę emitują wszystkie kraje strefy euro. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

2013 rok
pozycji w kategorii: 28
W 2013 roku 16 państw wyemitowało 23 typy własnych monet 2 euro. Niemcy swoje monety wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Belgia, Finlandia x 2 rodzaje, Francja x 2 rodzaje, Grecja x 2 rodzaje, Hiszpania, Holandia x 2 rodzaje, Luksemburg, Malta, Monaco, Niemcy x 2 rodzaje, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan x 2 rodzaje, Włochy x 2 rodzaje

2014 rok
pozycji w kategorii: 23
W 2014 roku 17 państw wyemitowało 27 rodzajów własnych monet 2 euro. Niemcy swoje monety wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Andora, Belgia x 2 rodzaje, Finlandia x 2 rodzaje, Francja x 2 rodzaje, Grecja x 2 rodzaje, Hiszpania x 2 rodzaje, Holandia, Luksemburg x 2 rodzaje, Łotwa, Malta x 2 rodzaje, Niemcy, Portugalia x 2 rodzaje, San Marino x 2 rodzaje, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy x 2 rodzaje

2015 rok
pozycji w kategorii: 22
W 2015 roku, poza wspólną, wielopaństwową emisją z okazji 30. rocznica ustanowienia flagi Unii Europejskiej, 18 państw wyemitowało 28 wzorów indywidualnych monet 2 euro. Niemcy swoje monety wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Andora x 2 rodzaje, Belgia, Finlandia x 2 rodzaje, Francja x 2 rodzaje, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg x 2 rodzaje, Łotwa x 2 rodzaje, Malta x 2 rodzaje, Monaco, Niemcy x 2 rodzaje, Portugalia x 2 rodzaje, San Marino x 2 rodzaje, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy x 2 rodzaje
  2015 rok - IV wspólna emisja
pozycji w kategorii: 4
30. rocznica ustanowienia flagi Unii Europejskiej - sierpień 2015 rok
Czwarta wspólna emisja 19 krajów strefy euro: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy (5 mennic), Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy - czwarty kwartał 2015
Moneta przedstawia unijną flagę jako symbol, który jednoczy ludzi i kultury wokół wizji i ideałów lepszej wspólnej przyszłości. Dwanaście gwiazd przechodzących w postaci ludzi okala narodziny nowej Europy. Górą po prawej stronie biegną po półokręgu nazwa państwa emitującego i daty „1985–2015”, a niżej znajduje się monogram projektanta Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.
  2016 rok
pozycji w kategorii: 2
W 2016 roku 21 państw wyemitowało 32 wzory własnych monet 2 euro. Niemcy swoje monety wybili w 5-ciu mennicach z różnymi literami oznaczenia mennicy:
Andora x 2 rodzaje, Austria, Belgia x 2 rodzaje, Estonia, Finlandia x 2 rodzaje, Francja x 2 rodzaje, Grecja x 2 rodzaje, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa x 2 rodzaje, Malta x 2 rodzaje, Monaco, Niemcy, Portugalia x 2 rodzaje, San Marino x 2 rodzaje, Słowacja, Słowenia, Watykan x 2 rodzaje,, Włochy x 2 rodzaje

Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: